Istoric
 
 
 
Societatea democratică presupune existenţa unor cetăţeni activi, responsabili şi un sector nonprofit puternic. În atingerea acestui ideal entuziasmul şi ideile bune nu sunt suficiente dacă lipsesc mijloacele necesare pentru a le pune în valoare. Această necesitate de a găsi un răspuns întrebărilor "Cum?" şi "Cu ce?" a condus la înfiinţarea CREST în anul 1998 ca un program al Fundaţiei Hygeia, un Centru de Resurse menit să satisfacă, prin formare şi informare, cerinţele organizaţiilor neguvernamentale, instituţiilor de stat şi agentilor economici.

În luna octombrie 2002 la iniţiativa organizaţiei mamă, Fundaţia Hygeia, CREST a dobândit personalitate juridică proprie. Activităţile, proiectele şi programele CREST iniţiate până în 12.2002 s-au finalizat sub egida Fundatiei Hygeia, cele începute din anul 2003 s-au derulat sub tutela Asociaţiei Centrul de Resurse CREST.

Activitatea Centrului de Resurse CREST este susţinută de societatea CREST SRL.