Obiective
 
 
 
Obiectivele majore ale Centrului sunt:
  • Promovarea, elaborarea şi derularea de activităţi, proiecte, programe care vizează dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti
  • Dezvoltarea strategică a organizaţiilor nonguvernamentale
  • Îmbunătăţirea imaginii publice a sectorului civil în ansamblu, în vederea atragerii sprijinului şi implicării întregii comunităţi
  • Dezvoltarea sectorului for profit în vederea susţinerii sferei civile de către acest sector
  • Sprijinirea şi susţinerea dezvoltării capacităţii autorităţilor publice, respectiv instituţiilor de stat în vederea rezolvării problemelor comunitare