Principii
 
 
 
Principiile care stau la baza activităţii CREST sunt:
  • Dezvoltarea continuă a organizaţiei şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii activităţilor şi proiectelor derulate
  • Abordarea strategică a necesităţilor de dezvoltare
  • Şanse egale de acces la resursele de dezvoltare
  • Evitarea oricarei discriminări etnice, confesionale, geografice, politice sau de altă natură între beneficiarii organizaţiei
  • Colaborarea şi susţinerea reciprocă cu alte organizaţii similare din ţară şi străinătate