QUALIMED - REŢEA PENTRU FORMULAREA POLITICILOR PUBLICE PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR ŞI SIGURANŢA PACIENTILOR ÎN SECTORUL SANITAR
 
-->
 
 
Asociația CREST în parteneriat cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate,în perioada 20.09.2018 – 19.01.2020 implementează proiectul cu titlul "QUALIMED - Reţea pentru formularea politicilor publice privind calitatea serviciilor şi siguranţa pacientilor în sectorul sanitar", cod SIPOCA 224, cod MySMIS2014 112155.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, componenta CP2/2017 - Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, axa prioritară Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, operațiunea Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii a 20 de ONG-uri cu activitate relevantă în domeniul sănătăţii la nivel naţional şi a partenerilor sociali (organizaţii sindicale), atât din regiunea mai dezvoltată (Bucureşti-Ilfov), cât şi din regiunile mai puţin dezvoltate pentru a formula şi promova propuneri alternative la politicile publice de sănătate iniţiate de Guvern.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:
 1. Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern;
  1. Personal din ONG-uri şi parteneri sociali instruiţi în domeniul elaborării şi implementării programelor de îmbunătăţire a politicilor publice privind calitatea serviciilor medicale şi siguranţei pacienţilor;
  2. Instrument independent de colectare integrată a informaţiilor necesare monitorizării şi evaluarii politicilor publice în domeniul calităţii serviciilor de sănătate.
 2. Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate;politică publică alternativă în domeniul asigurarii calitatii, standardizare şi metodologiei de
  1. Evaluare a ambulatoriilor de specialitate şi a cabinetelor de medicină de familie promovată şi acceptată;
  2. Politică publică alternativă în domeniul îmbunătăţirii calitatii, standardizarii şi metodologiei de evaluare a spitalelor promovată şi acceptată;
  3. Politică publică alternativă în domeniul introducerii folosirii în România a Indicatorilor de Calitate ai Serviciilor Medicale (ICSM) ai Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) promovată şi acceptată.
Bugetul total al proiectului este de 1.012.117,11 lei, din care cofinanțarea Uniunii Europene este de 992.271,65 lei, restul fiind contribuția partenerilor.
Informații suplimentare: Asociația CREST, RO-440069 Satu Mare,
Str.Alexandru Odobescu Nr.48, telefon/fax 0261-877770, 0261-877771, mobil 0722-112189, office@crest.ro, crest-center.org.
Persoană de contact: Angela Szekely – asistent de proiect.