Proiecte derulate
 
 
 
În cei peste 15 ani de activitate Centrul de Resurse CREST a implementat în calitate de aplicant principal sau partener al altor organizaţii un număr de peste 65 de proiecte / programe din finanţări nerambursabile interne şi externe cu un buget cumulat de peste 6.000.000 euro. Principalii finanţatori ai acestor proiecte au fost: Uniunea Europeană (Programele RO0007, RO0008, Access, Phare 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, FSE POSDRU 2007-2013), Guvernul României, Banca Mondială, Pactul de Stabilitate Pentru Europa de Sud Est, Fundaţia Carpatica, Fundaţia Soros, Fundaţia Charles Stewart Mott, German Marshall Fund, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Lista principalelor proiecte derulate de Centrul de Resurse CREST din anul 1998 până în prezent (denumire proiect / program; domeniul major vizat; finanţator principal):
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
SECURITATE ŞI SIGURANŢĂ ANGAJAŢILOR
(sănătate şi securitate în muncă) – FSE POSDRU 2007-2013
 • Proiectul
MEDIU SIGUR ŞI SĂNĂTOS ANGAJAŢILOR CARE LUCREAZĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE
(sănătate şi securitate în muncă) – FSE POSDRU 2007-2013
 • Proiectul
SĂ FIM UNIŢI ŞI ACTIVI PENTRU COMUNITATE (educatie prescolara) CEE Trust
 • Proiectul
ACCES PENTRU TOŢI LA VIAŢĂ !" (egalitate de şanse) – Programul Facilitatea de Tranzitie 2007
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
SERVICII DE OCUPARE PENTRU RESURSA UMANĂ DIN COMUNITĂŢILE RURALE (dezvoltarea resurselor umane) – Phare 2005
 • Proiectul
 • Proiectul
PROMOVAREA MULTICULTURALITĂŢII TRADIŢIONALE PRIN TURISMUL RURAL TRANSFRONTALIER (cooperare transfrontalieră romano-ucraineană) – Phare 2005
 • Proiectul
ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE SUSTENABILE ŞI COMPETENŢE PE PIAŢA SOCIALĂ (dezvoltarea societăţii civile) – Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti
 • Proiectul
 • Programul
de finantare DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE (dezvoltarea societăţii civile) – SC Fornetti România SRL
 • Programul
de donaţii DEZVOLTAREA DOTĂRII INFORMATICE A ORGANIZAŢIILOR CIVILE DIN REGIUNEA DE NORD VEST (dezvoltarea societăţii civile) – Sequoia Association Franţa
 • Programul
TELECENTRUL - INIMA COMUNITĂŢII (dezvoltare comunitară)
 • Proiectul
BUNE PRACTICI ÎN DEZVOLTARE COMUNITARĂ PENTRU COMUNITĂŢI RURALE ACTIVE (cooperare transfrontalieră romano- ucraineano-moldoveană ) – Fundaţia pentru o Societate Deschisă
 • Proiectul
GLOBALIZARE CULTURALĂ CU IMPACT ASUPRA DEZVOLTĂRII RURALE (cooperare transfrontalieră romano-maghiară) – Phare 2004
 • Proiectul
DURABILITATE PRIN PARTENERIATE FĂRĂ FRONTIERE (cooperare transfrontalieră romano-ucraineană) – Phare 2004
 • Proiectul
 • Proiectul
SERVICII DE CALITATE PENTRU ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE (dezvoltarea sectorului civil) – Phare 2004
 • Proiectul
 • Proiectul
CENTRUL DE RESURSE PENTRU ONG-URI DIN JUDEŢUL BUZĂU (dezvoltarea sectorului civil) – Phare 2004
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
DEZVOLTAREA SECTORULUI CIVIL PRIN COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ (cooperare transfrontalieră romano-ucraineană) – Phare 2003
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Programul
 • Proiectul
CALITATE ŞI CREDIBILITATE PENTRU O SOCIETATE EUROPEANĂ DEZVOLTATA (cooperare transfrontalieră romano-maghiară) – Phare 2001-2002
 • Proiectul
 • Proiectul
PARTICIPARE CETĂŢENEASCĂ - BAZA DEZVOLTĂRII COMUNITARE (dezvoltare comunitară) – Phare Acces RO0008
 • Proiectul
TOGETHER - ÎMPREUNĂ PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI DEZVOLTARE COMUNITARĂ FĂRĂ FRONTIERE (cooperare transfrontalieră romano-maghiară) – Phare RO0008
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
RESURSA UMANĂ - MOTORUL DEZVOLTĂRII LOCALE (dezvoltare comunitară) – Phare RO0007
 • Proiectul
CENTRU JUDEŢEAN DE FORMARE MANAGERIALĂ ŞI CONTINUĂ (dezvoltare organizaţională) – Phare RO0007
 • Proiectul
AGROTURISMUL - PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII COMUNITARE (dezvoltare comunitară) – Phare RO0007
 • Proiectul
E NEVOIE DE TINE! (dezvoltarea societăţii civile) – Phare Access RO0007
 • Proiectul
 • Proiectul
PLANIFICARE PARTICIPATIVĂ SAU DEMOCRAŢIE LA NIVEL LOCAL (dezvoltare comunitară) – Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud – Est
 • Proiectul
 • Programul
FORUMUL SOCIETĂŢII CIVILE CONTACT, EDIŢIILE 1998 - 2002 (dezvoltarea societăţii civile) – Phare Dezvoltarea Societăţii Civile
 • Proiectul
CATALOGUL ONG-URILOR DIN JUDEŢUL SATU MARE – 1998 (dezvoltarea societăţii civile) – Phare Dezvoltarea Societăţii Civile
 • Proiectul
TINERII RROMI - ŞANSE DE AFIRMARE (protecţie socială - minorităţi) - Phare RO0007
 • Proiectul
VOTEZ, DECI EXIST! (democraţie-civic) - National Endowment for Democracy
 • Proiectul
COMPETENŢA - MĂSURA AUTORITĂŢII (reforma administraţiei publice) - Fundaţia pentru O Societate Deschisă